Biznes elektroniczny, Gospodarka globalna,  Transport i handel morski

Czasopismo „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego” (ISSN 2080-6302) jest periodykiem wydawanym w cyklu rocznym. Ukazują się w nim oryginalne, dotychczas niepublikowane opracowania, mające charakter naukowy. Ich autorami są pracownicy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego i innych jednostek naukowych z całej Polski. Niekiedy publikowane są również artykuły zagranicznych specjalistów. Nasze pismo wydawane jest w wersji papierowej (wersja pierwotna) w języku polskim. W trosce o wysoką jakość publikowanych tekstów wszystkie artykuły muszą uzyskać pozytywną ocenę dwóch recenzentów (double-blind review process).

„Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego” są ujęte w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w części B) z liczbą 7 punktów za publikację w czasopiśmie (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 roku).