Strona główna > Numer 1/1997 > Restrukturyzacja transportu morskiego Polski – przedmowa

Restrukturyzacja transportu morskiego Polski – przedmowa

Instytut Transportu i Handlu Morskiego uniwersytetu Gdańskiego wznawia, po kilkuletniej przerwie, wydawanie zeszytów naukowych, pod zmienioną nazwą „Studia i Materiały”. Będą one stanowiły ciągłą, systematycznie ukazującą się publikację własną, zawierającą wyniki badań pracowników Instytutu nad aktualnymi problemami ekonomicznymi żeglugi morskiej i portów morskich oraz handlu morskiego, zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym. Niniejszy numer „Studiów i Materiałów” poświęcony jest zagadnieniom restrukturyzacji transportu morskiego Polski, stanowiących punkt wyjściowy przekształceń dostosowawczych do wymagań gospodarki rynkowej i postępującego procesu integracji gospodarczej w Europie. Zawarte w nim studia i materiały mogą być wykorzystane w procesie dydaktycznym oraz praktyce gospodarczej.

Pierwsze wydanie dedykujemy Gdańskowi obchodzącemu w 1997 roku swoje 1000-lecie i jego nie mniej długim związkom z gospodarką morską.

prof. dr hab. Konrad Misztal