Strona główna > Numer 1/1997 > Studia i materiały – spis treści

Studia i materiały – spis treści

Konrad Misztal
Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania restrukturyzacji polskich portów morskich

Janusz Żurek
Restrukturyzacja warunkiem funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw żeglugi morskiej

Hanna Klimek
Koordynacja rozwoju portów morskich w okresie restrukturyzacji gospodarki morskiej Polski

Krzysztof Dobrowolski, Stanisław Szwankowski
Procesy restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw portowych i żeglugowych w Polsce

Joanna Miotke-Dzięiel
Przedsiębiorstwa transportu morskiego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych – zmiany w zatrudnieniu

Jerzy Kujawa
Baltic Container Lines – nowe polskie przedsiębiorstwo żeglugowe

Krystyna Wasilewska
Miejsce portocentrycznej polityki regionalnej w zagospodarowaniu przestrzennym Polski

Krystyna Sulima-Chlaszczak
Wolne obszary celne w polskich portach morskich jako przejaw nowej orientacji gospodarczej

Adam Salomon
Rachunek ryzyka w inwestycjach portowych

Aleksandra Wrona
Znaczenie przemysłu morskiego dla rozwoju gospodarki Gdańska