Strona główna > Numer 2/1998 > Materiały i recenzje

Materiały i recenzje

Dagmara Wach
Zarządzanie multimodalnym łańcuchem transportowym

Aleksandra Wrona
Zastosowanie światowej  sieci Internet w wymianie informacji pomiędzy uczestnikami multimodalnego procesu transportowego

Joanna Dzięgiel-Miotke
Janusz Neider i Danuta Marciniak-Neider: Transport Intermodalny, PWE, Warszawa 1997