Strona główna > Numer 2/1998 > Studia

Studia

Jan Burnewicz
Analiza spodziewanych skutków integracji polskiego transportu w Unią Europejską

Janusz Żurek
Polska żegluga morska w świetle uwarunkowań rynku międzynarodowego

Konrad Misztal
Uwarunkowania strategii rozwoju polskich portów morskich

Krzysztof Dobrowolski
Metody i mechanizmy restrukturyzacji przedsiębiorstw gospodarki morskiej w latach 1990-1998

Krystyna Sulima-Chlaszczak
Analiza porównawcza przekształceń strukturalno-własnościowych w polskich portach morskich

Stanisław Szwankowski
Dostosowanie portów morskich do standardów UE

Hanna Klimek
Realizacja funkcji logistyczno-dystrybucyjnej polskich portów morskich jako czynnik ich rozwoju

Hanna Figwer
Orientacja marketingowa szansą dla polskich portów morskich

Sławomir Hinc
Perspektywy rozwoju polskiej żeglugi promowej na tle krajów basenu Morza Bałtyckiego

Adam Salomon
Stan obecny i perspektywy rozwojowe portu gdyńskiego