Strona główna > Numer 3/2006 > Materiały – spis treści

Materiały – spis treści

Ireneusz Żuchowski
Decyzje konsumentów na rynku wybranych produktów spożywczych

Anna Borkowska, Ryszard Hylaszek
Negatywne skutki globalizacji

Rafał Kochan
Perspektywy rozwoju morskich terminali kontenerowych w Polsce

Michał Laskowski
Wirtualna obsługa klienta

Monika Zdroik
Promocja Polski na rynkach zagranicznych jako atrakcyjnej turystycznie