Strona główna > Numer 3/2006 > Przedmowa

Przedmowa

W kolejny, trzeci numer Studiów i Materiałów zawiera w większości artykuły pracowników Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. Poruszana w nich tematyka jest bardzo zróżnicowana, co wynika z zakresu zainteresowań autorów poszczególnych tekstów, a pośrednio także ze struktury organizacyjnej Instytutu. W jego skład wchodzą Zakłady: Gospodarki Elektronicznej, Gospodarki Globalnej i Handlu Morskiego, stąd problematyka prowadzonych badaĶ obejmuje szerokie spektrum zagadnień.

W części publikacji zatytułowanej „Materiały” zamieszczono dwa artykuły autorów niebędących pracownikami Instytutu. Pierwszy z nich dotyczy problematyki związanej z decyzjami konsumentów na przykładzie rynku wybranych produktów spożywczych i przygotowany został przez dra inż. Ireneusza Żuchowskiego z Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. Autorami drugiego tekstu są doktoranci: mgr Anna Borowska i mgr Ryszard Hylaszek, którzy poruszają w nim wybrane problemy globalizacji gospodarki światowej.

W tej części zeszytu opublikowano także trzy referaty studentów specjalności prowadzonych przez Instytut, nagrodzone na IX Konferencji Studenckiej „Globalizacja w polskiej gospodarce”, zorganizowanej w maju 2006 roku w Sopocie.