Strona główna > Numer 3/2006 > Studia – spis treści

Studia – spis treści

Tomasz Gutowski
Integracja przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek
Wpływ globalizacji na zachowanie konsumentów na rynku

Janusz Żurek
Venture capital – zewnętrzny instrument finansowego wspomagania przedsiębiorstw

Krzysztof Dobrowolski
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w ramach znowelizowanych przepisów prawnych

Konrad Misztal
Polskie porty morskie w świetle wyzwań XXI wieku

Joanna Miotke-Dzięgiel
Porty jako centra turystyki morskiej – miejsce Polski na Bałtyku

Hanna Klimek
Konkurencyjność polskich portów morskich na rynku usług portowych w regionie Morza Bałtyckiego

Dagmara Wach
Wykorzystanie technologii mobilnych w transporcie

Olga Dębicka
System Microsoft® Dynamics AX w zarządzaniu procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie

Karol Kreft
Metody ochrony danych biznesowych w systemach informatycznych

Jacek Winiarski
identyfikacja źródeł ryzyka jako element kształtujący politykę bezpieczeństwa informacji organizacji gospodarczej

Tomasz Nowosielski
Informacja ekonomiczna jako czynnik podejmowania decyzji i sterowania procesami gospodarczymi w przedsiębiorstwie

Łukasz Tamkun
System podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne w Polsce

Adam Salomon
Korzyści wynikające ze stosowania kart płatniczych w handlu i transporcie

Bożena Kłusek
Mobbing w miejscu pracy

Agata Borowska-Pietrzak
Charakterystyka systemu okresowych ocen pracowników w sektorze bankowym