Strona główna > Numer 4/2007 > Prywatyzacja w Polsce w latach 2006 – 2007 i propozycje na przyszłość

Prywatyzacja w Polsce w latach 2006 – 2007 i propozycje na przyszłość

Krzysztof Dobrowolski

W artykule przedstawiono przebieg prywatyzacji w badanym okresie, zwracając uwagę na konsekwencje wyraźnego zahamowania tego procesu. Scharakteryzowano działania rządu mające na celu wykazanie aktywności w zakresie zmian własnościowych, w praktyce jednak wstrzymujące dokończenie prywatyzacji w ważnych obszarach gospodarki. Omówiono problem tzw. złotej akcji. Zaproponowano zestaw działań przyspieszających prywatyzację państwowych podmiotów gospodarczych, które mógłby podjąć nowy rząd, utworzony przez koalicję PO i PSL.

Privatization in Poland in the years 2006 – 2007 and proposals for the future

The article presents the process of privatization in the investigated period, noting the consequences of a evident setback of this process. It investigates actions of the government which were undertaken to demonstrate activities for ownership’s changes, in practice, however, holding back the completion of the privatization of important areas of the economy. The problem of the so-called golden share was discussed. A set of actions accelerating the privatization of state businesses, which could take a new government, formed by a coalition of PO and PSL, was proposed.