Strona główna > Numer 4/2007 > Przedmowa

Przedmowa

Czwarty numer „Studiów i Materiałów” w części Studia zawiera różnorodne teksty, będące rezultatami badań pracowników naukowych trzech zakładów: Gospodarki Elektronicznej, Gospodarki Globalnej oraz Handlu Morskiego, wchodzących w skład Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. Pierwszy artykuł poświęcony jest ważnemu zagadnieniu etyki jako elementowi kształcenia przyszłych uczestników życia gospodarczego. W kolejnych artykułach przedstawione zostały różne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, od problematyki finansowej, poprzez system ocen pracowników oraz informacji marketingowej, aż po zagadnienia związane z jego konkurencyjnością i rozwojem w warunkach globalizacji. Dwa artykuły poświęcone są rynkowi usług. W pierwszym analizowana jest jego struktura w kontekście charakterystycznych cech usługi, a drugi dotyczy specyficznego sektora, jakim jest rynek oceanicznej żeglugi turystyczno-wycieczkowej. Dużo miejsca w „Materiałach i Studiach” zajmują problemy wykorzystania i uwarunkowań rozwoju technologii informacyjnych. Poruszona jest także problematyka zmian własnościowych w polskiej gospodarce.

W części publikacji zatytułowanej Materiały zamieszczono artykuł dr Janusza Dąbrowskiego, pracownika Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, poświęcony zagadnieniom związanym z funkcją zakupową w przedsiębiorstwie oraz artykuł doktorantki mgr Anny Borkowskiej, poruszający temat zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Zamieszczono również dwie recenzje, prof. Edwarda Cyrsona i prof. Juliusza Engelhardta, podręcznika akademickiego Przedsiębiorstwo – zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, przygotowanego przez zespół autorów, w skład którego weszli liczni pracownicy Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, a redaktorem naukowym całości jest prof. Janusz Żurek. W tej części zeszytu opublikowano także cztery referaty studentów specjalności prowadzonych przez Instytut: Biznes Elektroniczny, Przedsiębiorstwo na Rynku Globalnym, Transport i Handel Morski, nagrodzone na X Studenckiej Konferencji Naukowej, zorganizowanej w maju 2007 roku w Sopocie.