Strona główna > Numer 5/2008 > Perspektywy prywatyzacji w Polsce w latach 2008 – 2011

Perspektywy prywatyzacji w Polsce w latach 2008 – 2011

Krzysztof Dobrowolski

W artykule scharakteryzowano rządowy program prywatyzacji na lata 2008 – 2011. Oceniono jego założenia i możliwości realizacji. Przedstawiono i zaopatrzono komentarzami propozycje w zakresie wykorzystania różnych metod prywatyzacji, w procesach zmian własnościowych planowanych w odniesieniu do poszczególnych przedsiębiorstw. Omówiono także najważniejsze przedsięwzięcia prywatyzacyjne, które – zgodnie z omawianym programem – mają być realizowane w strategicznych sektorach gospodarki.

Prospects for privatization in Poland in the years 2008 – 2011

The paper characterised government’s privatization program for the period 2008 – 2011. It evaluates the possibility of setting up and implementation of that program. The evaluation and comments were added to the suggestions on the use of different methods of privatization in processes of ownership’s changes for individual companies. Also the most important privatization projects were presented, which – in accordance with the program – are planned to be carried out in the strategic sectors of the economy.