Strona główna > Numer 5/2008 > PRZEDMOWA

PRZEDMOWA

Kolejny, piąty numer Studiów i Materiałów Instytutu Transportu i Handlu Morskiego zawiera, wzorem wcześniejszych edycji, artykuły stanowiące rezultat badań prowadzonych przez pracowników trzech zakładów: Gospodarki Elektronicznej, Gospodarki Globalnej oraz Handlu Morskiego, wchodzących w skład wzmiankowanego Instytutu. Warto w tym miejscu podkreślić, że Studia i Materiały stanowią bezpośrednią kontynuację, w zmienionej jedynie koncepcji programowej, Zeszytów Naukowych Katedry Ekonomiki Transportu Morskiego, a później Zeszytów Naukowych Instytutu Ekonomiki Transportu Morskiego, ukazujących się nieprzerwanie jeszcze od czasów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, czyli od prawie pięćdziesięciu lat. Bieżący numer Studiów i Materiałów otwiera tekst wykładu inauguracyjnego wygłoszonego podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Ekonomicznym UG. Tematyka morska kontynuowana jest w pierwszej części „Studiów” w trzech kolejnych artykułach. W pierwszym przedstawiono strategię rozwoju polskich portów morskich, a w kolejnym scharakteryzowano region Morza Bałtyckiego i rynkową pozycję jego głównych centrów przeładunkowych. Kierunki rewitalizacji wybranych zdegradowanych obszarów portowych Gdańska i Gdyni to przedmiot rozważań zawartych w ostatnim tekście z tego cyklu tematycznego.

W dalszej części „Studiów”, zatytułowanej „ Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej”, zamieszczone są artykuły poświęcone tematyce mikroekonomicznej, poruszające ważne i aktualne zagadnienia związane z funkcjonowaniem współczesnych przedsiębiorstw.

Tekst dotyczący problemów prywatyzacji krajowej podmiotów gospodarczych stanowi swoistą kontynuację rozważań przedstawionych w artykule opublikowanym w poprzednim numerze Studiów i Materiałów.

Zagadnienia związane z innowacyjnością polskich przedsiębiorstw i wykorzystaniem przez nie outsourcingu poruszane są w kolejnych dwóch artykułach.

W następnym tekście zwrócono uwagę na znaczenie informacji jako czynnika podnoszenia jakości usług (na przykładzie usług turystycznych), a przedmiotem rozważań zawartych w kolejnym artykule jest wykorzystanie strategii produktów działalności zakupowej przedsiębiorstw.

W poprzednim artykule tej części „Studiów” omówione jest zagadnienie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na bazie jego wartości niematerialnych i prawnych. Problematyka gospodarowania zasobami ludzkimi poruszona jest w ostatnim artykule, prezentującym zagadnienie tworzenia kapitału intelektualnego w kontekście motywacji niematerialnej.

Dwa teksty poświęcone są tematyce biznesu elektronicznego. pierwszy dotyczy wykorzystania systemów Business Intelligence w zarządzaniu informacją, a w następnym Autor przedstawia rolę planowania metod reagowania na ryzyko w procesach realizacji projektów informatycznych.

W „Materiałach”, drugiej części prezentowanego zeszytu naukowego, znajduje się ciekawe opracowanie poświęcone mezzanine finance, jednej z nowszych metod finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.

Interesujący jest tekst omawiający badania nad stosunkiem polaków do Prezydenta Lecha Wałęsy. Mimo iż wydawałoby się, że to już zamierzchła przeszłość, warto wrócić do wyników tych badań w kontekście nowych, społecznych emocjom jakie pojawiły się wokół tej postaci.

W tej części zeszytu zamieszczono także dwie opinie na temat książki pod red. J. Żurka: Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój. Autorami opinii są: prof. Piotr Dominiak i prof. Stanisław Sudoł.

Prezentowany numer zeszytu naukowego zamyka Kronika Instytutu oraz lista absolwentów rocznika 2007/2008 specjalności prowadzonych w jego ramach.