Strona główna > Numer 6/2009 > PRZEDMOWA

PRZEDMOWA

Oddajemy do Państwa rąk kolejny, szósty numer Studiów i Materiałów Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego. Zawarte w nim artykuły, w przeważającej części stanowią rezultat badań prowadzonych przez pracowników trzech zakładów wchodzących w skład Instytutu, tj. Zakładu Gospodarki Elektronicznej, Zakładu Gospodarki Globalnej i Zakładu Handlu Morskiego, ale jest również kilka interesujących opracowań autorów z innych współpracujących z nami ośrodków, a mianowicie z Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni, Politechniki Warszawskiej oraz BRE Banku SA., ale w tegorocznym wydaniu publikujemy również ciekawe przemyślenia autorów.

Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna publikacja podzielona została na dwie części: Studia (11 artykułów) i Materiały (5 artykułów).

Część pierwszą otwiera obszerny i bardzo interesujący artykuł poświęcony kluczowym dylematom globalizacji, a w szczególności uwarunkowaniom i czynnikom decydującym o skutkach globalnych oddziaływań na poszczególne państwa i ich gospodarki. Drugi z kolei artykuł dotyczy niezwykle aktualnych i ważnych problemów zarządzania przedsiębiorstwami w warunkach kryzysu. Dwa następne traktują o przedsiębiorczości i jej roli w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw oraz o problemach funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Dwa interesujące artykuły poświęcono problematyce marketingowo-logistycznej, a dokładniej badaniom rynkowym i analizie wartości produktów zaopatrzeniowych. Cztery ostatnie opracowania zamieszczone w części Studia dotyczą zastosowań technologii informacyjnych w gospodarce oraz zarządzania ryzykiem w projektach informatycznych.

W tym roku niestety tylko jeden artykuł dotyczący kluczowego i tytułowego dla naszego instytutu obszaru zainteresowań naukowych, jakim jest transport i handel morski. Poświęcony został ewolucji unijnej polityki konkurencji w transporcie morskim a w szczególności ostatnim, gorąco dyskutowanym, zmianom tej polityki

Druga część publikacji zatytułowana Materiały zawiera pięć artykułów. Dotyczą one między innymi zagadnień z zakresu skutecznego porozumiewania się w organizacji, konsolidacji środków pieniężnych i wierzytelności, prognozowania a także ważnego, nie tylko teoretycznie, problemu praw własności.

Prezentowany numer Studiów i Materiałów Instytutu Transportu i Handlu Morskiego zamyka Kronika Instytutu oraz Lista Absolwentów rocznika 2008/2009 specjalności: Biznes Elektroniczny, Handel Morski i Turystyka, Transport i Handel Morski, Przedsiębiorstwo na Rynku Globalnym.