Strona główna > Numer 6/2009 > Rozwój handlu elektronicznego w Polsce

Rozwój handlu elektronicznego w Polsce

Olga Dębicka

Osiemnaście lat temu, 20 grudnia 1991 roku, Polska uzyskała pełny dostęp do Internetu. Od tego czasu powoli, lecz systematycznie obserwujemy wzrost jego znaczenia zarówno dla obywateli, jak i w różnych obszarach działalności polskich przedsiębiorstw. Jednym z nich jest wykorzystanie tego medium jako kanału dystrybucji produktów i usług. Artykuł przedstawia rozwój handlu elektronicznego w Polsce w tym okresie na tle rynku europejskiego, prezentując obroty generowane przez polski rynek e-commerce za pośrednictwem sklepów i aukcji internetowych. Określono w nim również fazę rozwoju polskiego rynku e-commerce w cyklu rozwoju dojrzałych europejskich rynków e-commerce.

Development of e-commerce in Poland

Eighteen years ago, on 20 December 1991, Poland gained full access to the Internet. Since then, we observe a slow but constant increase of its importance for both citizens and in various areas of activity of Polish enterprises. One of them is to use this medium as a distribution channel for products and services. This paper presents development of electronic commerce in Poland during this period – against the background of the European market, presenting the turnover generated by Polish e-commerce market through the Internet shops and online auctions. It also stipulates the development phase of the Polish e-commerce market in the life cycle of mature e-commerce European markets.