Strona główna > Numer 6/2009 > Zarządzanie przedsiębiorstwem w skomplikowanych czasach

Zarządzanie przedsiębiorstwem w skomplikowanych czasach

Jacek Grodzicki

Na obecnym etapie rozwoju gospodarczego coraz częściej mamy do czynienia z niezmiernie szybkimi zmianami otoczenia gospodarczego i braku dostatecznych działań dostosowawczych ze strony przedsiębiorstw. Nawet te najlepsze nie są w stanie uniknąć porażek. Artykuł jest próbą krótkiego przedstawienia ryzyka z jakim borykają się firmy i ich managerowie. Jak pokazują badania prowadzone w tym zakresie od postaw i zakresu akceptowalności innowacji kadry zarządczej zależy pozycja firmy na rynku i możliwości jej rozwoju.

Enterpreise management in difficult times

At the present stage of economic development, we are dealing more frequently with extremely rapid changes in the economic environment and a lack of adequate adaptation measures in the enterprises. Even the best companies are not able to avoid failures. The article attempts to present briefly a risk facing the companies and their managers. As it’s shown by studies conducted in this area, the company’s market position and its possible development depend on managers’ attitudes and acceptability of innovations.