Strona główna > Numer 7/2010 > Implementacja strategii przedsiębiorstwa

Implementacja strategii przedsiębiorstwa

Rafał Śliwiński

Strategia w wielu przypadkach warunkuje rozwój przedsiębiorstwa. Sam jednak fakt jej zbudowania nie gwarantuje sukcesu. Bez skutecznego wdrożenia strategii przedsiębiorstwo nie ma szans na poprawę pozycji konkurencyjnej firmy i zwiększenie jej przewagi. Wśród wielu przedsiębiorstw zarówno w Polsce jak i zagranicą jest to etap decydujący o dynamicznym rozwoju lub jego braku. Z tego względu celem niniejszego artykułu jest przybliżenie kwestii realizacji strategii jako koniecznego etapu rozwoju przedsiębiorstwa. Artykuł ma za zadanie wskazać problemy pojawiające się często podczas realizacji strategii oraz możliwe ich rozwiązania, skupiając się na czynnikach istotnych dla skutecznego wdrożenia strategii i wskazaując na bariery mogące się pojawić przy jej realizacji.

Implementation of enerprise’s strategy

A strategy determines in many cases development of an enterprise. However, a fact of having a strategy does not guarantee a success. Without a successful implementation of a strategy, an enterprise does not have a chance to improve its competitiveness position and to increase its competitive advantage. Among many companies in Poland as well as on international markets the step of strategy realization decides about a dynamic development of companies. Because of that the aim of this article is to enlighten the issue of strategy implementation. The article points at portraying problems appearing frequently by the strategy realization presenting also its possible solutions, focusing on aspects vital for successful implementation of a strategy.