Strona główna > Numer 7/2010 > Integracja transportu morskiego w Unii Europejskiej w świetle globalizacji

Integracja transportu morskiego w Unii Europejskiej w świetle globalizacji

Ernest Czermański

Niniejszy artykuł stanowi próbę wykazania współzależności pomiędzy rozwojem procesu globalizacji gospodarczej a integrującym się systemem transportowym opartym w głównej mierze na morskich przewozach kontenerowych. Integracja ta wynika z polityki UE, w szczególności polityki transportowej. Wyniki analizy mogą pomóc w zrozumieniu niektórych zjawisk występujących w procesie integracji transportowej i odniesieniu ich do całokształtu procesu globalizacji gospodarczej.

Integration of Maritime Transport in the European Union in times of globalization

This article attempts to demonstrate the interdependence between the development of globalization process and the integration in the transport system based primarily on maritime container transportation. This integration results from the EU policy, transport policy in particular. The results of the analysis may help in understanding some phenomena in the process of integration of transport and their relation to the overall process of economic globalization in the world.