Strona główna > Numer 7/2010 > Metody oceny dostawców

Metody oceny dostawców

Janusz Dąbrowski

Ocena dostawców jest ważnym elementem procesu wyboru i zarządzania dostawcami. Ma to szczególne znaczenie w przedsiębiorstwach, które wdrażają koncepcję zarządzania łańcuchem dostaw. W artykule przedstawiono system oceny dostawców, jego elementy i wzajemne zależności. Omówiono następujące metody oceny dostawców: metodę oceny personalnej, metodę punktów ważonych, metodę całkowitego kosztu własności, metodę kosztową, audyt dostawców.

Supplier evaluation methods

Supplier evaluation is a significant part of the process of selection and supplier management. It is especially important in companies which implement supply chain management concept. Supplier evaluation system was presented, its constituent elements and their relationships. The following supplier evaluation methods were discussed: personal assessment, weighted-point method, total cost of ownership model, cost-based method and supplier audit.