Strona główna > Numer 7/2010 > Przewozy ładunków ponadgabarytowych na zapleczu portów morskich

Przewozy ładunków ponadgabarytowych na zapleczu portów morskich

Adam Salomon

Wraz z rozwojem gospodarczym Polski i pojawianiem się nowoczesnych technologii pojawiło się na rynku zapotrzebowanie na sprawną realizację specjalistycznych przewozów ponadgabarytowych. W artykule omówiono znaczenie przewozów ponadgabarytowych w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym w 2008 roku na zapleczu polskich portów morskich. Dodatkowo zdefiniowano pojęcie przewozów ponadgabarytowych, zasad obowiązujących w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym oraz najważniejsze akty prawne regulujące przewozy ponadgabarytowe (ponadnormatywne) w tych gałęziach transportu w Polsce.

Oversized transport on the seaports hinterland

With the economic development of Poland and appearing of modern technologies a demand for the dextrous completion of oversized transport specialist was launched. In the article was discussed the meaning of oversized transport in road, rail and air transport in 2008 on the hinterland of Polish seaports. Additionally was defined the comprehending of oversized transport, the principles applying in the road, rail and air transport and the most important legal documents adjusting oversized transport in these branches of the transport in Poland.