Strona główna > Numer 8/2011 > CHARAKTERYSTYKA RYNKU OTC I SYSTEMU ZAWIERANIA TRANSAKCJI Z PUNKTU WIDZENIA POLSKIEGO INWESTORA INDYWIDUALNEGO – NIEUCZCIWE PRAKTYKI

CHARAKTERYSTYKA RYNKU OTC I SYSTEMU ZAWIERANIA TRANSAKCJI Z PUNKTU WIDZENIA POLSKIEGO INWESTORA INDYWIDUALNEGO – NIEUCZCIWE PRAKTYKI

Piotr Mazierski

Celem opracowania jest charakterystyka problemów związanych z funkcjonowaniem światowego rynku Over-The-Counter. Rosnąca popularność internetowych platform obrotu, za pomocą których inwestorzy detaliczni mogą zawierać milionowe transakcje, dysponując niewielką gotówką, brak instytucji nadzorczych w połączeniu z brakiem doświadczenia i rzetelnej wiedzy, jaką dysponują drobni gracze, rodzi pewne obawy co do rzetelności firm pośredniczących. Artykuł nie prezentuje wszystkich niebezpieczeństw, na które narażeni są inwestorzy, jednak pozwala na refleksję nad zagadnieniem zysku po stronie firm świadczących tego typu usługi swoim klientom.

OTC MARKET AND THE TRANSACTION FROM THE POLISH INDIVIDUAL INVESTORS POINT OF VIEW – UNFAIR PRACTICES

The aim of this paper is to characterize problems relating to the Over-The-Counter world market. The growing popularity of online trading platforms through which retail investors can land millions of deals, having a little cash, a lack of supervising authorities along with a lack of experience and solid knowledge in case of small players, raises some concerns about the reliability of intermediary firms. This article does not present all dangers to which investors are exposed, however, it allows for reflection on the issue of profit gain by companies providing such services to their customers.