Strona główna > Numer 8/2011 > OCENA RYZYKA W KONTROLI ZARZĄDCZEJ WYŻSZEJ UCZELNI PUBLICZNEJ

OCENA RYZYKA W KONTROLI ZARZĄDCZEJ WYŻSZEJ UCZELNI PUBLICZNEJ

Lech Jędrzejewski

W artykule podjęto próbę oceny ryzyka jako elementu zarządzania ryzykiem i jego wykorzystanie do celów kontroli zarządczej wyższych uczelni publicznych.

Polskie uczelnie publiczne wdrażają do swoich systemów zarządzania nowe narzędzia zarządcze oparte na ocenie i analizie ryzyka. Ma to na celu zwiększenie jakości wykonywanej działalności oraz zapewnienie efektywności w wydatkowaniu środków budżetowych. Skuteczne zarządzanie ryzykiem staje się zatem ważnym elementem kontroli zarządczej, niezbędnym dla usprawnienia procesu zarządzania uczelnią wyższą. Artykuł zawiera wskazówki związane ze znaczeniem poprawnej oceny ryzyka występującego w różnych obszarach działalności uczelni publicznych.

RISK ASSESSMENT IN CONTROLLING OF PUBLIC UNIVERSITIES

Risk assessment as an element of risk management and its use for management control of public universities are the main topics of this article.

Polish public universities are implementing their management systems, new management tools based on the assessment and risk analysis. The aim is to improve the quality of the activity and ensure efficiency in the spending of budgetary resources. Effective risk management is therefore an important element of management control processes necessary to improve the management of college. The article contains advice regarding the importance of correct assessment of risk in various areas of public universities.