Strona główna > Numer 9/2012 > CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

Ernest Czermański
Uniwersytet Gdański 

W literaturze często można spotkać określenie „Europa Bałtycka”. Pod tym pojęciem kryje się region skupiony wokół Morza Bałtyckiego, a zatem państwa, które bezpośrednio z tym morzem sąsiadują. Określenie to najczęściej występuje w kontekście gospodarczym, jako że region ten wykazuje szczególne cechy odróżniające go od pozostałych regionów Europy i Unii Europejskiej.

Niniejszy artykuł podejmuje próbę określenia tych różnic, zaczynając od przyczyn geograficzno-społecznych oraz cywilizacyjnych, które prowadzą do różnorodności, poprzez charakterystykę regionalnej wymiany handlowej, kończąc na zarysie funkcjonowania rynku transportowego  i prognoz jego rozwoju.

Wszelkie dane poddane analizie w tym artykule pochodzą z oficjalnych statystyk Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz branżowych opracowań transportowych dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Pełna treść artykułu (pdf)

ECONOMIC CHARACTERISTIC OF THE BALTIC SEA REGION 

In the literature is often used a wording “Baltic Europe” as a description of Baltic Sea Region – meant as 9 countries with direct connection to The Baltic Sea. And it is used mainly by economic descriptions and analysis, because the region has a lot of individual and specific features, which make them contrasting to another European an EU’s regions.

In this short description we want to show origin of those differences. Next task is to analyze the inbound and outbound BSR trade for showing volume of potential of the market. This will be the base for another analyze – transportation market in the Baltic Sea Region, which is the topic of the next part. The last one includes forecasts for the transportation market and shows the potential of the region.

Analysis were made based on IMF data and another, regional statistics and forecasts, especially on Baltic Transport Outlook and Baltic Transport Outlook 2030.