Strona główna > Numer 9/2012 > DETERMINANTY ROZWOJU KONTENEROWEJ ŻEGLUGI MORSKIEJ

DETERMINANTY ROZWOJU KONTENEROWEJ ŻEGLUGI MORSKIEJ

Tomasz Nowosielski
Uniwersytet Gdański 

Globalne procesy przemieszczania ładunków są realizowane za pomocą lądowo-morskich łańcuchów transportowych. Nowoczesny system transportowy wymaga kooperacji przewoźników lądowych i morskich oraz wykorzystania odpowiednich standardów technologicznych. Celem opracowania jest identyfikacja i analiza determinant rozwoju kontenerowej żeglugi morskiej, która stanowi istotny element globalnego systemu transportowego. Wyodrębniono podstawowe determinanty, które wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw żeglugi kontenerowej oraz wskazano wiążące się z tym szanse i zagrożenia.

Pełna treść artykułu (pdf)

The determinants of containerized sea transport development

Global cargo transportation processes are performed by means of land and sea transport chains. Modern transport systems require both the cooperation between land and sea carriers as well as the use of appropriate technical standards. The aim of this paper is to identify and analyze the determinants of the development of containerized sea transport, which is a crucial part of the global transport system. The fundamental determinants influencing the functioning of container shipping companies were isolated and relevant opportunities and threats were indicated.