Strona główna > Numer 9/2012 > METODYCZNE ASPEKTY POMIARU EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PORTOWYCH

METODYCZNE ASPEKTY POMIARU EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PORTOWYCH

Janusz Dąbrowski
Uniwersytet Gdański 

W artykule przedstawiono teoretyczne i metodologiczne podstawy pomiaru efektywności gospodarowania przedsiębiorstw. Ze względu na znaczące interakcje przedsiębiorstw portowych z otoczeniem (efekty zewnętrzne) oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju  zaproponowano nową koncepcję pomiaru efektywności przedsiębiorstw. Polega ona na odpowiednim korygowaniu stosowanych w praktyce mierników efektywności. U podstawy tej koncepcji leży schemat struktury efektów pozwalający na  zdefiniowanie społecznych i prywatnych efektów działalności przedsiębiorstw. Korygowanie rzeczywistych mierników powinno odbywać się z uwzględnieniem pięciu zasad, opisanych w artykule. Opierając się na przedstawionej koncepcji pomiaru, opracowano przykładowy system mierników społecznej i prywatnej efektywności przedsiębiorstw portowych.

Pełna treść artykułu (pdf)

METHODICAL ASPECTS OF EFFICIENCY MEASUREMENT OF SEAPORT ENTERPRISES

This article presents theoretical and methodological basis of enterprises efficiency measurement. As nowadays seaport enterprises aim for sustainable development and have significant interactions with their surroundings (externalities), a new concept of measuring enterprises efficiency was developed. It is based on appropriate adjustment of the efficiency metrics already used in practice. The core of this concept is the effects structure schema, which allows to define social and private effects of enterprise activities. Correcting the actual efficiency metrics should be considered by following the five principles described in this article. An exemplary measurement system of social and private efficiency of seaport enterprises was presented as well.