Strona główna > Numer 9/2012 > TERRORYZM MORSKI. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIE W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

TERRORYZM MORSKI. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIE W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

Aleksandra Łysik
Uniwersytet Gdański  

Artykuł porusza problematykę współczesnego terroryzmu morskiego, ukazując zarys historyczny zjawiska oraz podstawowe  różnice między aktami terroryzmu i piractwa morskiego. W opracowaniu przybliżono największe zamachy terrorystyczne wymierzone w statki oceaniczne oraz infrastrukturę portową, a także zaprezentowano najnowsze technologie stosowane do walki z zagrożeniem bezpieczeństwa na morzu.

Pełna treść artykułu (pdf)

MARTIME TERRORISM modern threat to international transport

The article discusses the problems of modern maritime terrorism, presenting a historical overview of the phenomenon and the basic differences between piracy and maritime terrorism. The study brings closer the most spectacular terrorist attacks aimed at the ocean-going vessels and port facilities, as well as presents the latest technologies used to fight the threat of maritime safety.