Strona główna > Numer 9/2012 > UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO NA RYNKU PRZEWOZÓW RZECZY

UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO NA RYNKU PRZEWOZÓW RZECZY

Beata Majecka
Uniwersytet Gdański 

Przedsiębiorstwa transportu samochodowego, świadczące usługi przewozu rzeczy, funkcjonują obecnie na dynamicznym rynku. Wymaga to od nich szczególnego podejścia do ich działalności. Podmioty te muszą generować określone zachowania rynkowe, aby z ich pomocą, zrealizować swoje podstawowe cele. Zachowania rynkowe przedsiębiorstw pojawiają się jako efekt pewnych charakterystyk oraz generujących je podmiotów uwarunkowań zewnętrznych – głównie warunków rynkowych.

Pełna treść artykułu (pdf)

DETERMINANTS OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR in the transport market

 

Road transport companies that provide goods shipping services function on a dynamic market. This requires those companies to approach the way they conduct business in a particular manner. To realize their fundamental goals, they have to generate very specific market behaviors, which result from those entities’ certain characteristics and from external, chiefly market-related, conditions.