Strona główna > Numer 10/2013 > KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI MORSKIEJ NA MORZU BAŁTYCKIM

KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI MORSKIEJ NA MORZU BAŁTYCKIM

Ilona Urbanyi-Popiołek
Akademia Morska w Gdyni

Turystyka morska na Morzu Bałtyckim –  realizowana przez żeglugę promową i wycieczkową – wykazuje stały wzrost aktywności, przejawiający się corocznym przyrostem przewiezionych pasażerów – turystów. Oba segmenty charakteryzują się specyfiką – żegluga wycieczkowa ma charakter sezonowy i obsługuje głównie turystów pochodzących z innych rejonów, natomiast żegluga promowa funkcjonuje w rejonie Bałtyku całorocznie, a z jej usług korzystają przede wszystkim mieszkańcy Regionu Morza Bałtyckiego. Rozwój turystyki w regionie wynika zarówno z obiektywnych przesłanek determinujących wzrost ruchu turystycznego, jak i z działań organizacyjnych i promocyjnych operatorów wycieczkowych i promowych. Elementem turystyki morskiej w RMB jest polski rynek promowy i żeglugi wiecieczkowej, który wykazuje wzrost, co jest szczególnie widoczne w odniesieniu do żeglugi promowej.