Strona główna > Numer 10/2013 > KONCEPCJA LOGISTYKI MORSKIEJ W KONTEKŚCIE KONTENERYZACJI

KONCEPCJA LOGISTYKI MORSKIEJ W KONTEKŚCIE KONTENERYZACJI

Robert Marek
Akademia Morska w Gdyni

W artykule podjęto próbę zdefiniowania logistyki morskiej, opierając się na podstawowych definicjach logistyki, jak również pokazując specyfikę transportu morskiego oraz jego miejsce i rolę w globalnym łańcuchu logistycznym.

Pomimo silnej integracji przedmiotowej i podmiotowej systemu logistycznego, wydaje się uzasadnione dokonanie do pewnego stopnia fragmentaryzacji systemu logistycznego i wyodrębnienie z niego logistyki morskiej. To właśnie rozwój logistyki morskiej, a w szczególności  konteneryzacja, w głównej mierze przyczyniła się do obniżenia kosztów transportu ładunków zjednostkowanych, a tym samym stworzyła możliwości rozwoju innym obszarom, jak transport: intermodalny, multimodalny, kombinowany, bimodalny oraz świadczenie usług na rzecz ładunków przewożonych w kontenerach LCL i FCL.

Specyfika transportu morskiego, a tym samym logistyka morska, jest bardzo złożona, gdyż obejmuje wiele segmentów żeglugi morskiej oraz towarzyszącej jej infrastruktury i suprastrukury lądowej, podmioty wspierające procesy logistyczne, takie jak: shipchendlerskie, crewingowe, zarządzania flotą, holownicze, cumownicze itp. Jednak ze względu na złożoność wszystkich uczestników sektora morskiego, skoncentrowano się tylko na segmencie żeglugi – kontenerowej, jako najbardziej rozwijającej się i najsilniej zintegrowanej z transportem lądowym i powietrznym.