Strona główna > Numer 10/2013 > KONTROWERSJE WOKÓŁ KAJMANÓW JAKO ŚWIATOWEGO CENTRUM BANKOWOŚCI OFFSHOROWEJ

KONTROWERSJE WOKÓŁ KAJMANÓW JAKO ŚWIATOWEGO CENTRUM BANKOWOŚCI OFFSHOROWEJ

Eugeniusz Gostomski
Tomasz Michałowski
Uniwersyet Gdański

Bankowość offshorowa jest jedną z form internacjonalizacji działalności bankowej. Obejmuje ona transakcje realizowane przez banki mające siedzibę w tzw. rajach podatkowych. Jednym z klasycznych i największych na świecie centrów bankowości offshorowej są, stanowiące brytyjskie terytorium zamorskie, Kajmany. Są one rajem podatkowym w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie występują tam podatek dochodowy, podatek VAT czy podatki majątkowe. Funkcjonujące tam licznie banki offshorowe to zazwyczaj oddziały i spółki zależne międzynarodowych instytucji finansowych prowadzących działalność na rynkach międzynarodowych. Wśród banków działających na wyspach wyróżnić można banki uniwersalne z pełną licencją bankową, oferujące pełną paletę produktów bankowych i finansowych, jak i banki specjalne (hipoteczne, inwestycyjne, kasy oszczędnościowo-budowlane, itp.). Głównym motywem otwarcia konta i lokowania przez nierezydentów środków w bankach kajmańskich jest unikanie płacenia podatku od zysków kapitałowych, jaki obowiązuje w kraju macierzystym.