Strona główna > Numer 10/2013 > NOWA KONCEPCJA TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI TRANSPORTOWEJ

NOWA KONCEPCJA TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI TRANSPORTOWEJ

Hanna Klimek
Uniwersytet Gdański

Proces tworzenia jednolitego europejskiego systemu transportowego jest bardzo trudny i długotrwały. W przeszłości system ten był rozwijany na ogół zgodnie z potrzebami poszczególnych krajów. W efekcie występują braki połączeń na granicach oraz wzdłuż kluczowych korytarzy transportowych. Inicjatywy podejmowane od lat 90. w ramach polityki TEN-T nie doprowadziły jednak do stworzenia jednolitej sieci transportowej, choć polityka Wspólnoty w zakresie infrastruktury transportu przeszła swoistą ewolucję. Realizacja najnowszej koncepcji polityki UE w zakresie infrastruktury transportu ma umożliwić stworzenie do 2050 roku potężnej europejskiej sieci transportowej, łączącej Wschód z Zachodem, służącej wzrostowi gospodarczemu i podnoszeniu konkurencyjności Wspólnoty, jednakże z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.