Strona główna > Numer 10/2013 > RYNEK OBSŁUGI KOLEJOWEJ ŁADUNKÓW RO-RO NA ZAPLECZU BAŁTYCKICH PORTÓW MORSKICH

RYNEK OBSŁUGI KOLEJOWEJ ŁADUNKÓW RO-RO NA ZAPLECZU BAŁTYCKICH PORTÓW MORSKICH

Ernest Czermański
Uniwersytet Gdański

System transportowy Rregionu Morza Bałtyckiego wykazuje wysoki stopnień skomplikowania zarówno w zakresie organizacyjnym, jak i kierunkowym. Najczęściej kojarzy się on z bogatą ofertą armatorów morskich oferujących liczne połączenia między portami morskimi tego regionu. Obraz ten jednak należy uzupełnić lądowymi połączeniami transportowymi, które zarówno uzupełniają sieć połączeń morskich, jak i są względem ich alternatywne i oferują konkurencyjne okazje załadowcze.

Niniejszy artykuł podejmuje próbę określenia lądowych połączeń kolejowych względem połączeń morskich. Wskazane tu zostaną istniejące połączenia komplementarne oraz alternatywne, ich kierunki, natężenie ruchu oraz zmiany, jakie w ostatnich dwóch latach zaistniały na tym rynku. Ponadto rynek ten poddany został podstawowej analizie wielkości i struktury przewozów intermodalnych na zapleczu portów bałtyckich. W uzupełnieniu wskazano także najważniejsze procesy i zjawiska, które mają lub będą miały wpływ na dalszy rozwój rynku lądowych kolejowych przewozów intermodalnych w Regionie Morza Bałtyckiego.

Wszelkie dane poddane analizie w tym artykule pochodzą z oficjalnych statystyk Międzynarodowej Unii Towarzystw Transportu Kombinowanego UIRR oraz innych dostępnych danych z literatury przedmiotu.