Strona główna > Numer 10/2013 > WPŁYW SYSTEMU PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO

WPŁYW SYSTEMU PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO

Tomasz Nowosielski
Janusz Dąbrowski
Uniwersytet Gdański

Koncepcja zrównoważonego rozwoju transportu morskiego wiąże się z koniecznością zastosowania szeregu rozwiązań technicznych, organizacyjnych i finansowych w celu spełnienia wymagań prawa ochrony środowiska. Strategiczne znaczenie transportu morskiego powoduje, że efekty zmian w działalności przedsiębiorstw żeglugowych i portowych przeniesione zostaną na usługobiorców. Zrównoważony transport morski opiera się na międzynarodowym prawie morskim i rynkowych zasadach gospodarowania. Intensywny rozwój gospodarczy powoduje powstawanie kosztów zewnętrznych, które wynikają z eksploatacji lądowo-morskich łańcuchów transportowych. Najnowsze standardy ochrony środowiska stopniowo wprowadzają wymogi wliczania do działalności gospodarczej (transportowej) kosztów zewnętrznych.