Strona główna > Numer 11/2014 > CLOUD COMPUTING JAKO JEDEN Z DOMINUJĄCYCH TRENDÓW W ROZWOJU USŁUG IT

CLOUD COMPUTING JAKO JEDEN Z DOMINUJĄCYCH TRENDÓW W ROZWOJU USŁUG IT

Robert Wawrych
Uniwersytet Gdański

Dynamiczny rozwój technologii informatycznych w świecie biznesowym spowodował, że każde nowe przedsiębiorstwo, które chce wejść na rynek, powinno liczyć się z poważnymi kosztami zakupu i utrzymania infrastruktury informatycznej – niekiedy może to zniechęcić przyszłych przedsiębiorców do prowadzenia działalności. Trudno przewidzieć w jakim tempie przedsiębiorstwo będzie się rozrastać, a tym samym określenie przyszłego zapotrzebowania na sprzęt informatyczny, oprogramowanie czy nawet zatrudnienie nowych pracowników nie należy do rzeczy łatwych. Obecnie w przedsiębiorstwach panuje moda na zamianę kosztownego i mniej efektywnego tradycyjnego modelu infrastruktury informatycznej na nowoczesną technologię, umożliwiającą obniżenie kosztów budowy i utrzymania zasobów IT.

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie popularnego i dynamicznie rozwijającego się modelu dostarczania usług IT, jakim jest cloud computing. Główny nacisk położony został na przedstawienie korzyści płynących dla przedsiębiorstwa z wdrożenia tego rozwiązania, a także pozytywnych efektów w skali makro dla gospodarki.
Słowa kluczowe: cloud computing, chmury obliczeniowe

The dynamic development of information technology in business presents a challenge for every company, not only from IT sector. Each firm which wants to enter the market should take into consideration significant costs of purchasing and maintenance of the IT infrastructure. It is not easy to predict how quickly the company will grow so it is also difficult to determine the future demand for IT hardware, software or even recruitment of new employees. Nowadays, there is a trend among companies to replace traditional model  of infrastructure, which is ineffective and costs a lot, with modern technology which reduces expenses on implementation and maintenance of IT resources.

The aim of this article is to familiarize the reader with the popular and dynamically developing model of IT providing services which is called ‘cloud computing’. The article presents how companies can benefit from introduction of this solution and also describes the positive effects of cloud computing  for the whole economy.
Keywords: cloud computing