Strona główna > Numer 11/2014 > ISTOTA KREOWANIA KOMPETENCJI WIELOKULTUROWYCH W ORGANIZACJI

ISTOTA KREOWANIA KOMPETENCJI WIELOKULTUROWYCH W ORGANIZACJI

Jacek Grodzicki
Uniwersytet Gdański

Dziś w warunkach nieograniczonego wzrostu organizacji w skali międzynarodowej i otwarcia światowego potencjału siły roboczej kluczem do sprawnego funkcjonowania organizacji staje się kreowanie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami z różnych obszarów kulturowych. Artykuł ten jest próbą przybliżenia problematyki kompetencji wielokulturowych i procesu ich rozwoju.
Słowa kluczowe: kompetencje multikulturowe

Due to the steadily advancing process of globalization and increasing the possibility of action in various parts of the world the key to the efficient functioning of the organization is to create positive relationships between employees from different culture. This article attempts to explain the is-sues of multicultural competence that increasingly determine the position of the employee in the organization.
Keywords: multicultural competence