Strona główna > Numer 11/2014 > KONTENERYZACJA JAKO CZYNNIK ZMIAN STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW MORSKIEJ ŻEGLUGI KONTENEROWEJ

KONTENERYZACJA JAKO CZYNNIK ZMIAN STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW MORSKIEJ ŻEGLUGI KONTENEROWEJ

Marek Robert
Akademia Morska w Gdyni

W artykule przedstawiono wpływ konteneryzacji na zmiany organizacyjne przedsiębiorstwa transportu morskiego. Zmiany organizacyjne mają swoje podłoże w zmianach zachodzących w technice i technologii komunikacji wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu. W celu przedstawienia podstawowych zmian omówiono tradycyjną strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa żeglugi kontenerowej, a następnie przedstawiono podstawowe kierunki zmian w organizacji. W przedsiębiorstwach żeglugi kontenerowej widoczna jest tendencja rozszerzania struktur organizacyjnych, jako efekt wzrostu wielkości przewożonej masy ładunkowej, a także tendencja do spłaszczania struktur organizacyjnych.
Słowa kluczowe: konteneryzacja, przedsiębiorstwa transportowe, żegluga kontenerowa

In the article has been presented an influence of containerization process on change in organizational structure of container shipping company. The changes have two basic points. The first change is a result of development of technical and technological systems of communications and means of transport. The change has a great impact on communication system inside and outside organization. To present basic changes, an article describes traditional organizational structure of the container shipping company and indicates the main directions of change. At the market exists from one side tendency towards development of organization structure of the company because of huge quantities of container units which must be transported but from the second side there is a tendency to making organization structure more and more flat.
Keywords: containerization, shipping companies, shipping container