Strona główna > Numer 11/2014 > PRINCE2 – METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PRINCE2 – METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Aleksandra Borek
Uniwersytet Gdański

Poniższy artykuł dotyczy zarządzania projektami. Z uwagi na coraz bardziej wymagający rynek pojawia się potrzeba wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Jednym z rozwiazań są działania oparte na projektach. Bazując na części teoretycznej oraz studium przypadków, zostanie przedstawiona metodyka zarządzania projektami PRINCE2. Na podstawie analizy teorii oraz praktyki zostaną zaprezentowane wnioski. Dotyczyć będą cech charakterystycznych projektu, wskazują one na zastosowanie opisanej metodyki. Całość artykułu ma na celu przedstawienie czytelnikowi jednej z opcji poprawy efektywności przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, PRINCE2

This article was about project management. Lot of enterprises have a problem to be competitive on the market. To be more competitive, could be choosen one of few ways. Project management is one of them. In this article is presented one of project management methodology. PRINCE2. First in all is presented theory of PRINCE2. Next step is case study, which was realized by this methodology. Based on an analys both of side PRINCE2 – theory and practice – was presented the most important project atribiut which could be realized by PRINCE2. It could be seen , that PRINCE2 is good choose for low sklills manager and small business but could be choosen for big company with professional manager. To introduce project management is good for enterprise. Project management helped to systematization work in company. Thanks that, enterprise could be more effective and have higher place on the market.
Keywords: project management, PRINCE2