Strona główna > Numer 11/2014 > ZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I JEGO WPŁYW NA PRACĘ SPEDYTORA MIĘDZYNARODOWEGO

ZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I JEGO WPŁYW NA PRACĘ SPEDYTORA MIĘDZYNARODOWEGO

Adam Salomon
Akademia Morska w  Gdyni

Artykuł poświęcony jest roli znakowania opakowań i jego wpływu na pracę spedytora międzynarodowego. Autor omawia znaki umieszczone na opakowaniach i jednostkach ładunkowych wyrażone w postaci napisu, litery, cyfry lub rysunku. W dalszej części artykułu opisano cel umieszczania znaków na opakowaniach oraz przedstawiono skutki niedostatecznego i/lub niewyraźnego oznakowania. Prawidłowe oznakowanie opakowań często stanowi podstawę realizacji zlecenia.
Słowa kluczowe: spedycja, opakowanie ładunku, znakowanie opakowania ładunkowego, znaki niebezpieczeństwa, znaki manipulacyjne, technologia RFID

Article is devoted to the role of the labeling of packages and its impact on the international freight forwarder’s work. The author discusses the characters on the packaging and cargo units expressed as a string, letters, numbers or drawing. The other part of the article explain the role of  placing the characters on the packaging, and shows the effects of inadequate and / or illegible markings.
Keywords:  freight forwarding, cargo packaging, cargo labeling, signs, RFID technology