Strona główna > Numer 12/2015 > Globalne alianse strategiczne w żegludze kontenerowej

Globalne alianse strategiczne w żegludze kontenerowej

Robert Marek
Akademia Morska w Gdyni

Permanentne i turbulentne zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw żeglugi kontenerowej przyczyniły się do powstania silnych aliansów o znaczeniu strategicznym. Jednak nie zawsze zawierane alianse miały charakter aliansów strategicznych. W wielu przypadkach były to porozumienia o znaczeniu operacyjnym, działające w obszarze handlu czy logistyki. Dopiero zmienne warunki działania przedsiębiorstw żeglugi kontenerowej oraz potrzeba wykorzystania efektów korzyści skali przyczyniły się do zawierania aliansów o znaczeniu strategicznym. Alianse strategiczne zawierane przez żeglugowych przewoźników kontenerowych umożliwiły tym podmiotom skuteczne konkurowanie w segmencie żeglugi kontenerowej.

Autor przeprowadza w artykule analizę rozwoju aliansów żeglugi kontenerowej i ich oddziaływania na przedsiębiorstwa żeglugi feederowej, morskich operatorów terminali kontenerowych i portów morskich. W wyniku przeprowadzonej analizy można pokusić się o stwierdzenie, że mamy do czynienia z coraz silniejszym procesem konsolidacji i centralizacji kapitału w różnych ogniwach łańcucha transportu kontenerów. Niewątpliwie, ten proces został zapoczątkowany przez przedsiębiorstwa żeglugi kontenerowej, a następnie stopniowo rozszerzył się na operatorów morskich terminali kontenerowych, operatorów logistycznych oraz operatorów transportu intermodalnego.

Słowa kluczowe: alianse strategiczne, żegluga kontenerowa

The permanently changes accrued in the container shipping carriers’ environment rmly strengthened existing of strong strategic global-alliances. The global alliances of shipping carriers not always had a strategic character because of there were operating alliances, which mainly concentrated on trade, marketing and logistics activities. Not till than tremendous changes conditions of shipping companies’ environment and strong and domi- nated position of one shipping container companies has given an impulse to enter into agreements of global strategic alliances. The strategic alliances in shipping container segment have given some improvement of possibilities of competition position to alliance’s partners.

In the article, author has made precisely an analysis transformation of shipping container alliances and its in uence on different participant of container transport chain, especially such companies as: feeder shipping carriers, sea terminal operators and sea ports manage- ment and also intermodal rail transport companies. The result of container sector’ analy- sis, unfortunately we have seen more and more strong process of consolidation and cen- tralization of capital in the whole container transport chain. No doubtfully, the process of consolidation and centralization of capital in container segment has been started by mega- shipping container carriers and afterwards it has been extended on sea container termi- nal operators, some logistics operators and nally on intermodal rail transport operators. Unfortunately the process of consolidated and centralization of capital in the container transport chain will be continued in the close future.

keywords: feeder shipping carriers, ocean shipping alliances, sea container terminals, strategic alliances