Strona główna > Numer 12/2015 > Kierunki rozwoju tonażu na światowym rynku żeglugi promowej

Kierunki rozwoju tonażu na światowym rynku żeglugi promowej

Ilona Urbanyi-Popiołek
Akademia Morska w Gdyni

Żegluga promowa funkcjonuje w wielu regionach świata, jednak ze względu na funkcje, jakie pełni, oraz zarys linii brzegowej eksploatacja promów skupiona jest w ograniczonych rejonach. Promy eksploatowane są z reguły w basenie jednego morza, na obszarach o rozwiniętej linii brzegowej, między wyspami oraz wzdłuż wybrzeża. Celem artykułu jest analiza i ocena rozwoju światowej oty promowej. Przedstawiono w nim strukturę ilościową i wielkościową tonażu promowego na rynku globalnym oraz na rynkach częściowych. Wskazano cechy charakterystyczne jednostek eksploatowanych na głównych rynkach, koncentrując się przede wszystkim na rynkach europejskich. Ponadto przedstawiono wiodących operatorów, uwzględniając podstawowe parametry promów. Konkludując, obecnie można mówić o stabilizacji oty promowej oraz tendencji do konsolidacji i modernizacji tonażu promowego na subrynkach europejskich.

Słowa kluczowe: żegluga promowa

The aim of the article is to analyze and evaluate development of ferry eet in the world. The size of ferry tonnage was presented worldwide and in sub-markets. In the paper characteristic features of ferries in main markets were presented. The author focuses on European markets. Moreover the top carriers in passenger and cargo segments in the context of tonnage capacity were indicated. It has been also emphasized the stability of ferry eet and trends in consolidation and modernization of ferry industry in European markets.

Keywords: ferry, ferry industry, world ferry market