Strona główna > Numer 12/2015 > Koncentracja i centralizacja kapitału w sektorze operatorów terminali morskich

Koncentracja i centralizacja kapitału w sektorze operatorów terminali morskich

Marek Robert
Akademia Morska w Gdyni

Początki procesu koncentracji i centralizacji w sektorze portowym sięgają ostatniej dekady XX w. Było to związane ze wzrostem nakładów inwestycyjnych, wynikających z wydatnego wzrostu procesów przeładunkowych w portach morskich, ich prywatyzacji oraz wzrostu liberalizacji dostępu, a także z wykorzystania urządzeń portowych, usług dodatkowych oraz dostępu do międzynarodowego transportu morskiego.

Świadectwem nowych form zachowań portów oraz operatorów terminali morskich jest coraz silniejsza współpraca między nimi, która postrzegana jest jako narzędzie umożliwiające wzrost konkurencyjności w gospodarce globalnej. W takiej sytuacji zarządy portów oraz operatorzy terminali morskich wchodzą w porozumienia o współpracy z innymi podmiotami, często konkurentami – stąd obserwowana jest olbrzymia dynamika wzrostu związków kooperacyjnych, które przyczyniają się do coraz wyższego poziomu koncentracji i centralizacji kapitału w analizowanych sektorach.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono proces koncentracji i centralizacji kapitału wybranych portów i terminali morskich w układzie poziomym i pionowym. W przeprowadzonej analizie uwzględniono motywy zagranicznej ekspansji badanych portów i terminali morskich, jej rozkład geograficzny, a także wykorzystywane formy i strategie rozwoju zewnętrznego.

Słowa kluczowe: terminale morskie

The process of concentration and centralization of capital in the sea port sector was started at the end of XX century. It was connected with increase of investment’ layouts and increase cargo turnover in seaports. Furthermore the privatisation of seaports in the worldwide and liberalization of international law have allowed for more expansion of the one. Concentration and centralization of capital is considered one of the most characteristic process in contemporary seaports and sea container terminals. An international expansion of seaports and sea container terminals is usually undertaken in the eld of feeder services, intermodal transport and warehouse and distribution activity. There are many motives for concentration and centralization of seaports and terminals as well as its forms and strategies.

The process of concentration and centralization of capital in the sea ports and terminals sectors have been presented in the paper. The analysis included motives for their international expansion, geographical pattern of their vertical and horizontal activity as well as forms and strategies of internationalization used by the analysed companies.

Keywords: centralization of capital, concentration of capital, seaport, terminal