Strona główna > Numer 12/2015 > Koncepcja wydawania zwolnień na podstawie prawidła A-4 Konwencji BMW − istota i krytyka rozwiązania

Koncepcja wydawania zwolnień na podstawie prawidła A-4 Konwencji BMW − istota i krytyka rozwiązania

Magdalena Klopott
Akademia Morska w Gdyni

Celem artykułu jest przybliżenie istoty zwolnień wydawanych na podstawie prawidła A-4 Konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (Konwencja BWM), której tekst przyjęto w 2004 r. Bazę do rozważań stanowi analiza przepisów Konwencji BWM. Na jej podstawie pokazano proces ubiegania się o zwolnienia A-4 oraz obowiązki informacyjne, jakie ciążą w związku z tym na armatorach. Ponadto opisano algorytm szacowania ryzyka, który stanowi podstawę udzielania zwolnień. Artykuł kończą rozważania na temat ograniczeń i dylematów towarzyszących ich wydawaniu.

Słowa kluczowe: ota handlowa, statkowe wody balastowe, środowisko morskie

The purpose of this paper is to highlight the issue of granting exemptions under the Regulation A-4 of the Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, adopted in 2004. As a starting point for the elaboration, the relevant provisions of the Convention are analyzed. The whole process of granting exemptions from application to decision as well as the algorithm for risk assessment are presented. The paper ends with a review of limitations and dilemmas regarding granting exemptions.

Keywords: balast water and sediments, environment protection, ships