Strona główna > Numer 12/2015 > Wpływ modernizacji floty PPiPU „Koga” w Helu na realne wyniki połowowe przedsiębiorstwa w latach 1974−1992

Wpływ modernizacji floty PPiPU „Koga” w Helu na realne wyniki połowowe przedsiębiorstwa w latach 1974−1992

Mateusz Kubicki
Uniwersytet Gdańsk

Celem artykułu jest prezentacja wpływu procesu modernizacyjnego Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Koga” w Helu na realne wyniki połowowe przedsiębiorstwa w latach 1974-1992. W pierwszej części artykułu omówiono łączne wyniki połowowe wszystkich pięciu bałtyckich przedsiębiorstw połowowych. Widoczna tam tendencja do ograniczenia łącznej ilości pozyskanego na Morzu Bałtyckim w omawianym okresie surowca odzwierciedla się także w wynikach „Kogi”. W drugiej części artykułu zaprezentowano łączną wielkość oty helskiego przedsiębiorstwa na przestrzeni lat 1974−1992 wraz z udziałem poszczególnych jednostek w całości oty. W trzeciej części przedstawiono łączne wyniki połowowe uzyskane przez PPiUR „Koga” w omawianym okresie oraz wydajność połowów w tonach przypadającą na pojedynczego rybaka.

Słowa kluczowe: ota kutrowa, przedsiębiorstwo połowowe, rybołówstwo

The aim of this article is to present the in uence, which the modernization of the Hel-based „KOGA” Fishery and Fishing Services Company exerted on its actual quantities of sh caught in the years 1974−1993. Part 1 of the article deals with presenting the total quantity of sh caught by all ve Baltic shing companies. Their noticeable tendency to reduce the total amount of sh caught in the Baltic Sea, during the discussed period, is also reected in KOGA’s result. Part 2 of the article presents the size of the eet of the Hel-based Company in the years 1974−1993, along with the share of particular vessels in the eet. The nal part discusses the total shing result obtained by KOGA in the aforementioned period, as well as shing ef ciency of a single sherman in tons.

Keywords: shery, shing services company, eet