Strona główna > Numer 14/2017 > Korzyści ekonomiczne eksploatacji kontenerów składanych dla uczestników kontenerowego łańcucha logistycznego

Korzyści ekonomiczne eksploatacji kontenerów składanych dla uczestników kontenerowego łańcucha logistycznego

Robert Marek
Akademia Morska w Gdyni

Artykuł koncentruje się na przedstawieniu znaczenia kontenerów składanych dla łańcucha transportowego oraz ich wpływie na politykę proekologiczną. Zaprezentowano w nim uczestników łańcucha transportowego, którzy odnoszą korzyści z wykorzystania kontenerów składanych. Analiza rozwiązań, spotykanych w praktyce, pozwoliła na wskazanie najważniejszych zalet i wad tych urządzeń transportowych z punktu widzenia ekonomii i ekologii. Ponadto artykuł skupia się na rozważaniach dotyczących znaczenia kontenerów składanych w łańcuchu transportowym dla poprawy środowiska naturalnego.

Słowa kluczowe: kontenery składane, konteneryzacja.
DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2017.4.02