Strona główna > Numer 14/2017 > Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce jako jedna z form międzynarodowego przepływu kapitału

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce jako jedna z form międzynarodowego przepływu kapitału

Tomasz Gutowski

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowią obecnie jedną z najważniejszych form międzynarodowego przepływu kapitału. W zglobalizowanej, otwartej gospodarce przepływ ten jest jednym z warunków wzrostu gospodarczego, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia zamożności i rozwoju społeczeństw. Niestety z uwagi na różnorodne uwarunkowania inwestowanie w postaci BIZ nie jest równomiernie rozłożone wśród krajów świata. Nie każda gospodarka jest w stanie przyciągnąć zagraniczny kapitał, ale często też kapitał ten jest niechętny do znalezienia swojego miejsca w konkretnej gospodarce. Czas więc podjąć próby niwelowania wszelkich barier pozyskiwania kapitału oraz tworzenia atrakcyjnych możliwości i sposobów korzystania z jego międzynarodowego charakteru. Celem artykułu jest przybliżenie istoty bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jako jednej z form międzynarodowego przepływu kapitału, dokonanie analizy potencjalnych barier oraz szans ich pozyskania oraz wskazanie ważności BIZ w kształtowaniu „siły” współczesnej polskiej gospodarki.

Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, rozwój gospodarczy, przepływ kapitału.
DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2017.4.10