Strona główna > Numer 14/2017 > Metody i aplikacje zdalnego szkolenia mieszkańców inteligentnych miast

Metody i aplikacje zdalnego szkolenia mieszkańców inteligentnych miast

Jerzy Balicki, Piotr Dryja, Waldemar Korłub, Maciej Tyszka

Rozwój nowego rodzaju miast i regionów nazywanych smart cities pociąga za sobą nowy sposób edukacji lokalnych społeczności. Z tego względu w artykule przybliżono metodykę wykorzystania systemów zdalnego szkolenia mieszkańców w smart city. W szczególności scharakteryzowano wybrane zastosowania e-kształcenia w celu wspierania rozwoju inteligentnych miast. Nawiązano do najnowszych podejść opierających się na wykorzystaniu inteligentnych agentów programistycznych w e-learningu. Ponadto odniesiono się do zaawansowanych metod sztucznej inteligencji ze szczególnym uwzględnieniem programowania genetycznego, sztucznych sieci neuronowych, algorytmów neuro-ewolucyjnych, maszyny wektorów wspierających oraz algorytmów inteligencji zbiorowej. Na zakończenie omówiono usługi w chmurze komputerowej, które dedykowane są do wspierania zarządzania i szkolenia w smart city.

Słowa kluczowe: smart city, sztuczna inteligencja, e-learning.
DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2017.4.09