Strona główna > Numer 14/2017 > Zezwolenia w transporcie ładunków ponadnormatywnych jako narzędzie polityki gospodarczej Polski

Zezwolenia w transporcie ładunków ponadnormatywnych jako narzędzie polityki gospodarczej Polski

Adam Salomon

Głównym celem artykułu jest pokazanie znaczenia zezwoleń transportowych w transporcie ładunków ponadnormatywnych i konsekwencji ich nieprawidłowego stosowania. W artykule zdefiniowano politykę gospodarczą oraz narzędzia tejże polityki stosowane w Polsce. Posłużyło to do przedstawienia rodzajów zezwoleń w różnych kategoriach drogowych oraz scharakteryzowania organów i trybów wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym. W przypadku niedostosowania się do wymogów drogowych, przewoźnik ponosi kary pieniężne na podstawie omówionej w artykule tabeli.

Słowa kluczowe: transport ładunków ponadgabarytowych, polityka transportowa, zezwolenia w transporcie.
DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2017.4.07