Strona główna > Numer 15/2018 > Bezpośrednie kontenerowe serwisy dalekowschodnie z Gdańska szansą dla rozwoju eksportu polskich produktów spożywczych

Bezpośrednie kontenerowe serwisy dalekowschodnie z Gdańska szansą dla rozwoju eksportu polskich produktów spożywczych

Aleksandra Szyszka
CMA CGM Polska Sp. z o.o.

Artykuł porusza probemlatykę żeglugi kontenerowej, chłodniczego łańcucha dostaw oraz polsko-azjatyckiej wymiany handlowej.

Celem opracowania jest wskazanie szans dla eksportu polskich produktów spożywczych przy wykorzystaniu żeglugi oceanicznej z Gdańska. W artykule dokonano analizy serwisów żeglugowych z Polski w kierunkach Dalekiego Wschodu oraz polskiego eksportu wybranych towarów spożywczych. Zdefiniowano podstawowe pojęcia i procesy transportu morskiego z nastawieniem na przewozy ładunków chłodzonych. Wskazano potrzebę prac badawczo-rozwojowych w celu usprawnienia eksportu towarów spożywczych z Polski.

Słowa kluczowe:eksport, alianse armatorskie, kontenery chłodni-cze, serwisy żeglugi kontenerowej, eksport żywności.

DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.04