Strona główna > Numer 15/2018 > Specyfika ekonomicznej oceny regionalnej pomocy państwa w Unii Europejskiej

Specyfika ekonomicznej oceny regionalnej pomocy państwa w Unii Europejskiej

Adriana Zabłocka-Abi Yaghi
Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
Uniwersytet Gdański

Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w formie dotacji, ulg podatkowych, czy też gwarancji podejmowane jest w celu oddziaływania na ich decyzje dotyczące np. wejścia na rynek, lokalizacji ich działalności, działalności badawczo-rozwojowej, wielkości produkcji i zatrudnienia. Ukierunkowanie interwencji na zawodności rynku ma istotne znaczenie dla jej efektywności, a potencjalne ograniczenia konkurencji i handlu związane ze wsparciem stanowią uzasadnienie kontroli pomocy państwa w Unii Europejskiej.

Celem artykułu jest charakterystyka ekonomicznych aspektów regionalnej pomocy państwa w Unii Europejskiej. Analiza ta przybliża zarówno ekonomiczne uzasadnienie tego rodzaju interwencji, jak i ocenę jej dotychczasowych efektów.

Słowa kluczowe:pomoc regionalna, Unia Europejska

DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.06