Strona główna > Numer 15/2018 > Wpływ cyfryzacji na wyzwania wizerunkowe rynku ubezpieczeń w Polsce

Wpływ cyfryzacji na wyzwania wizerunkowe rynku ubezpieczeń w Polsce

Wojciech Wężyk
BRANDSCOPE Sp. z o.o.

Proces cyfryzacji komunikacji wpłynął istotnie na wyzwania branży ubezpieczeniowej wobec swoich interesariuszy w kontekście budowania wizerunku. Ubezpieczyciele są zmuszeni dostosować się do nowych reguł opartych m.in. na wielokanałowości komunikacji, umiejętności tworzenia zrozumiałego przekazu oraz współpracy pomiędzy konkurentami, której zadaniem jest budowa pozytywnego wizerunku całej branży.

Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych czynników determinujących wizerunek ubezpieczycieli w czasach cyfrowej komunikacji oraz działań poprawiających wizerunek branży w oczach interesariuszy w kontekście nowoczesnych kanałów komunikacji m.in. social media. Jako przykład podejmowania aktywności, które odpowiadają zapotrzebowaniu współczesnego odbiorcy, przedstawiono kampanię wizerunkową prowadzoną pod koniec 2017 r. przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Wydaje się, że wspomniana kampania jest pierwszą udaną próbą współdzielenia odpowiedzialności uczestników rynku ubezpieczeniowego za kształt jego wizerunku zarówno w odniesieniu do klienta indywidualnego, jak i biznesowego.

Słowa kluczowe:komunikacja marketingowa, cyfryzacja, social media(media społecznościowe), wizerunek.

DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.07