Strona główna > Numer 15/2018 > ZACHOWANIA INTERNAUTÓW W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W SYTUACJI KRYZYSOWEJ NA POZIOMIE LOKALNYM: ANALIZA STUDIUM PRZYPADKU „OTRZĘSINY UTP 2015”

ZACHOWANIA INTERNAUTÓW W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W SYTUACJI KRYZYSOWEJ NA POZIOMIE LOKALNYM: ANALIZA STUDIUM PRZYPADKU „OTRZĘSINY UTP 2015”

Henryk Marjak
Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wystąpienie sytuacji kryzysowej jest związane, oprócz bezpośredniego zagrożenia życia lub mienia, również z osłabieniem więzi społecznych oraz obniżeniem poziomu zaufania do instytucji publicznych. Platformy społecznościowe umożliwiają zarządzającym bezpieczeństwem poprawę komunikacji w trakcie i po sytuacji kryzysowej. Badania nad tego typu komunikacją dotyczyły zwykle katastrof dużej skali, z pomnięciem wydarzeń o zasięgu lokalnym.

W artykule przedstawiono złożoność zachowań użytkowników mediów społecznościowych w sytuacji kryzysowej o zasięgu lokalnym. Omówiono przypadki niewłaściwie zaspokajanych potrzeb informacyjnych, które skutkowały wzrostem poczucia frustracji, poszukiwaniem winnych zaistnienia sytuacji kryzysowej, a także nieufnością wobec systemu zabezpieczania imprez masowych. Badania przeprowadzono na podstawie treści dotyczących tragicznego wydarzenia umieszczanych na platformach społecznościowych. Wydarzenie istniało w przestrzeni publicznej jako „Otrzęsiny UTP 2015” w Bydgoszczy. Badania obejmowały analizę rozkładów czasowych oraz wydźwięku emocjonalnego komentarzy na platformach społecznościowych (Facebook, Youtube).

Słowa kluczowe:bezpieczeństwo, Facebook, media społecznościowe, sytuacja kryzysowa, Youtube.

DOI: https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.08